Аренда отпаривателя

Аренда отпаривателя
2000р. за сутки